Waarschuwingsbericht

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)
Terug naar overzicht

[W]interieuravonden gestart
woensdag 06 maart 2019

Met meer dan 180 aandachtige luisteraars zetten we de 19de editie in van onze lezingenreeks [W ]interieur. Manu Vollens van SWITCHR deed de aftrap van de reeks met een theoretische lezing rond design en circulatiteit. Nu donderdag verwachten we meer dan 250 mensen voor BCArchitects uit Brussel.

Een nauwgezette focus op materialen zorgt voor een uniek gebouw voor de bouwheer. Soms worden materialen ‘ontgonnen’ uit beschikbare bronnen dichtbij, soms worden geproduceerde materialen gemodificeerd, maar altijd vertrekken we van een natuurlijke schoonheid en performantie die inherent is aan het materiaal zelf. Deze aanpak heeft geresulteerd in aarden, natuurstenen, bakstenen en houten gebouwen met een haast haptische kwaliteit.

Een diep-ecologische benadering focust niet enkel op goede energie-prestaties, maar vooral ook op de ‘oikos’ (>’eco’, het huis) voor de eindgebruikers: de mens als huizend in de natuur staat centraal. Een project zien we als een totaalconcept, waarbij we voor meer gaan dan louter de som van de delen. Het geheel is een integrale benadering waarbij we gezondheid en welzijn van de eindgebruikers nastreven, via een duurzaam gebouwconcept enerzijds en de zoektocht naar een natuurlijke schoonheid anderzijds.

BC architecten bvba maakt gebruik van de opgebouwde kennis van BC studies vzw, dat onderzoek doet naar bijvoorbeeld de ecologische impact van lokale materialen. BC studies is wereldwijd actief in expertises in bouwen met lokale materialen zoals aarde, natuursteen, kalk, baksteen, en speelt van nature deze kennis door in de ontwerpen van BC architecten bvba. BC studies heeft een unieke ervaring in het organiseren van kennisoverdracht en workshops, onder andere met TU Stuttgart (DE) TU Munchen (DE), ETH Zurich (CH), EiABC Addis Abeba (ET), en vele andere instellingen.